• Vicks SymptoMed Max x 10sasz pomarańczowy

Vicks SymptoMed Max x 10sasz pomarańczowy

  • Działanie: Vicks SymptoMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej,
21,99 zł
/ szt. brutto + koszty wysyłki
Dodaj do ulubionych
Działanie: Vicks SymptoMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.
Wskazania: Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.
Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze; Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy; Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa); Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca); Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek; Jeśli pacjent ma jaskrę; Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby; Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na dużą dawkę paracetamolu.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, Vicks SymptoMed Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Pełna lista działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; email: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Dawkowanie: Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek do podawania doustnego. Sposób podawania: Zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia. Dawkowanie: Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin. Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby: Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami. Pacjenci z niewydolnością nerek: Ze względu na zawartą dawkę paracetamolu lek ten nie jest wskazany do stosowania w tej grupie pacjentów. Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza. Vicks SymptoMed Max należy stosować, gdy występują objawy bólowe i gorączka. W przypadku ich ustąpienia powinno się zakończyć stosowanie leku. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks SymptoMed Max: Jeśli doszło do przyjęcia dawki przekraczającej dawkę zalecaną, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ponieważ często objawy zatrucia pojawiają się dopiero po trzech dniach od przyjęcia leku. Dotyczy to również przypadków ciężkiego zatrucia. Objawy przedawkowania: Związane z paracetamolem: nudności, wymioty, utrata apetytu, żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka), ból brzucha, biegunka, nadmierna potliwość. Może wystąpić ostra niewydolność wątroby oraz martwica wątroby, co może prowadzić do zgonu. Związane z fenylefryną: nadmierne pobudzenie układu nerwowego z objawami takimi jak niepokój, lęk, pobudzenie, bóle głowy, drgawki, bezsenność, uczucie splątania, drażliwość, utrata apetytu, nudności, wymioty, psychoza z omamami (częściej u dzieci), nadciśnienie, krwawienie do mózgu, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, skurcz naczyń krwionośnych z możliwym zmniejszeniem dopływu krwi do ważnych narządów, zmniejszenie produkcji moczu i kwasica metaboliczna, zwiększenie wysiłku serca. Związane z chlorfenaminą: nasilona senność, suchość w jamie ustnej, nosie i gardle, duszność, zaburzenia rytmu serca, pobudzenie układu nerwowego (omamy, drgawki, bezsenność), niedociśnienie. Leczenie przedawkowania paracetamolu jest bardziej skuteczne, jeśli rozpocznie się w ciągu 4 godzin od przyjęcia zbyt dużej dawki leku. We wszystkich przypadkach należy spowodować wymioty i wykonać płukanie żołądka. Leczenie szpitalne polega na dożylnym lub doustnym podaniu antidotum – N-acetylocysteiny. W przedawkowaniu chlorfenaminy i fenylefryny stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące. Pominięcie zażycia leku Vicks SymptoMed Max: W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Vicks SymptoMed Max: Podawanie produktu leczniczego uzależnione jest od występowania objawów (ból, gorączka). W przypadku ustąpienia tych objawów powinno się zakończyć podawanie produktu leczniczego. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Interakcja: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max z innymi lekami może prowadzić do wystąpienia interakcji. Ze względu na zawartość paracetamolu: Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania lub przerwania leczenia: Doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna); Leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon); Leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna); Pewne leki stosowane do zwiększenia wydalania moczu (diuretyki pętlowe, np. furosemid); Leki stosowane do leczenia dny moczanowej (probenecyd); Leki stosowane przeciwko nudnościom i wymiotom (metoklopramid i domperydon); Propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i zaburzeń rytmu serca; Kolestyramina (stosowana do zmniejszenia cholesterolu we krwi); Długotrwałe przyjmowanie karbamazepiny; Ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; Kwas acetylosalicylowy; Zydowudyna. Ze względu na zawartość fenylefryny: Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność przerwania leczenia lub opóźnienia podania leku Vicks SymptoMed Max: Inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu m. in. depresji takie, jak fenelzyna, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, moklobemid lub leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina). Należy odłożyć podawanie leku Vicks SymptoMed Max o co najmniej 15 dni od zakończenia leczenia tymi lekami; Leki blokujące receptor alfa-adrenergiczny (leki stosowane w leczeniu migreny takie jak dihydroergotamina, ergotamina, fenylefryna czy leki wywołujące poród, np. oksytocyna); Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego); Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptylina, amizepina, klomipramina, dezypramina i doksepina lub czteropierścieniowe jak maprotylina; Wziewne leki znieczulające takie jak cyklopropan i halotan; Leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez związek ze współczulnym układem nerwowym takie jak metyldopa, guanetydyna; Leki powodujące utratę potasu (takie jak leki moczopędne np. furosemid i inne); Leki mające wpływ na przewodzenie w sercu (glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne); Hormony tarczycy; Siarczan atropiny (stosowany m. in. w chorobach serca i układu pokarmowego); Leki blokujące receptory adrenergiczne alfa i beta stosowane w chorobach serca i tętnic (takie jak labetalol, karwedylol). Ze względu na zawartość chlorfenaminy: Jednoczesne stosowanie następujących leków może nasilić wystąpienie działań niepożądanych: Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (stosowane w leczeniu depresji, bezsenności, lęku); Inhibitory monoaminooksydazy (w tym furazolidon, pargylina i prokarbazyna); Trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. maprotylina; Leki ototoksyczne (które jako działania niepożądane mogą powodować uszkodzenie słuchu); Leki uczulające na światło. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Jeśli pacjent będzie miał wykonywane badania diagnostyczne (badania krwi, moczu, testy skórne z wykorzystaniem alergenów), należy zgłosić lekarzowi, że jest się w trakcie przyjmowania leku Vicks SymptoMed Max, ponieważ lek ten może wywoływać zmiany w wynikach badań laboratoryjnych. W trakcie leczenia lekiem Vicks SymptoMed Max nie powinno się pić alkoholu, ponieważ może on spowodować objawy przedawkowania, takie jak nasilenie działania uspokajającego. Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u pacjentów regularnie pijących alkohol (trzy lub więcej napojów alkoholowych dziennie) może doprowadzić do uszkodzenia wątroby.
Substancja czynna: Paracetamolum, Phenylephrini hydrogenotartras, Chlorphenamini maleas
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Kod producenta: 5909991139544
Parametry techniczne:
Limit sprzedaży:
10
Opakowanie:
10 sasz.
Lek na receptę:
nie
Postać:
gran.do sp.roztw.doust.
Dawka:
(1g+0,016g+4mg)/sasz.

Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Apteka dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.

Polecane
Aviomarin 50mg x10tablAviomarin 50mg x10tabl
14,89 zł
Aescin x 30 tabl.powl.Aescin x 30 tabl.powl.
12,59 zł
Abra test paskowy x 50 szt.Abra test paskowy x 50 szt.
38,23 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel