Odstąpienie od umowy

Apteka Curate

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
zawartej ze spółką: „CURATE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Lubartowie ul. A. Mickiewicza 3-5, 21-100 Lubartów  
e-mail: info@aptekacurate.pl
 
 
................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) 

o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
Data zawarcia umowy/odbioru(*) :.................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) :.............................................
Adres konsumenta (-ów):............................................................
 
 
 
.................................................................
data i podpis konsumenta (-ów)

 

pixel